Impressum

Ovaj impresum je posljednji put ažuriran 26/03/2023.

Vlasnik ove web stranice je:

Outbox j.d.o.o. j.d.o.o.
Paljetkova 12, HR-10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: rh.xobtuo@ofni
Broj telefona: +385 92 180 5977
PDV ID: HR71493396724

Zakonski zastupnik(i) Outbox j.d.o.o. j.d.o.o.:

Ivana Bokulić Rajić

1. Općenito

1.1 Registrirani smo na Zagreb pod licencom ili registracijskim brojem:

Nismo voljni niti smo obavezni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred potrošačkom arbitražom.

2. Sljedeći podaci su obavezni prema njemačkom zakonu.